Konai Helu Thaman – Living among the trees / Конаі Гелу Таман – Живучи поміж дерев

(Для Ренді)

дев’ятнадцять років
це довгий час
за теперішніми стандартами
можливо сама земля
дозволила жити
поміж дерев

прожив життя під
чистим небом не піддаючись
смакові штормів
ти не був самотнім
якщо дивився в суть чи понад усе
крізь намети
мовчазних пісень

ці останні кілька днів
рухалися мляво
і як дощ повільно опускалися
поміж рослинами вимагаючи росту
я чітко тебе бачу
тримаючи твою руку

© Юрій Завадський, адаптація, 2011

Living among the trees
(for Randy)

nineteen years
is a long time
by today’s standards
perhaps the ground
made it possible to live
among the trees

lives lived under
clear skies defy
the flavour of storms
you’re not alone
if you looked in or up
through the canopies
of silent songs

these last few days
have moved rather sluggishly
and as rain descend slowly
among plants insisting on growing
i can see you clearly
holding out your hand

© Konai Helu Thaman

Leave a Reply