Selina Tusitala Marsh – naming myself / Селіна Тусітала Марш – називаючи себе

2010ceremony_selina tusitala marsh

“Тусітала”
оповідач байок
яких я ніколи не чула
до вчорашнього дня
народжений далеко
для іншого життя

сьогодні
байка яку розповідаю –
моя власна
їхнятвоя
шлях пошуку
щоразу більшого
із Самоа
із мого святого осердя

байка яку розповідаю
прокнижить собі шлях
крізь усність історій
вічність таємниць
необхідність насильства
просторість тиші
переказуючи життя

“тала тусі”*
перекажи книгу
ословлений дух засмаги
в теоріїтворчості
наше звучання
славиться


* Самоанське слово “tala” приблизно означає “відкривання”, “розповідь”, “історія”, а “tusi” – “писати”, “зображати”, “вказувати початок”.

(c) Адаптація Юрія Завадського, 2011


*

Selina Tusitala Marsh

naming myself

“Tusitala”
teller of tales
that i never heard
till yesterday
born away
for another life

today
the tale i tell
is my own
theirsyours
a way of seeking
some more
of Sāmoa
of my sacred centre

the tale i tell
will book its way
through tongued histories
timeless mysteries
sanctioned violence
spaces of silence
telling lives

“tala tusi”
tell the book
worded spirit of brown
in theorycreativity
our sound made
renown

(c) Selina Tusitala Marsh

Leave a Reply