[NaPoWriMo] Day 1 / День 1

Не сказати          нічого
не

Не мовчав собі наодинці          говорив
не мовчав із тобою          говорив
не сказав          нічого
не          і не

Дистанція від правого слова          двокрапка
і          і          і          і
прекрасно

Звідки          діджеріду

Діджеріду – духовий інструмент австралійських абориґенів.

 
*

 
Not to tell          anything
not

Did not keep silent by myself          talked
did not keep silent with you          talked
did not tell          nothing
not          and not

Distance from the right word          colon
and          and          and          and
wonderful

Where from          didgeridoo

Didgeridoo is a wind instrument developed by Indigenous Australians.

 

Leave a Reply