Ernst Jandl/Ернст Яндль

* * *
ііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі

сусс
б
б
кх———————х
оммммммммм
г————————г
ііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі

сусс
явв
явввв
явввввв
явввввввв
пннннннннннннннннннннн
паннннннннннннн
ііііііііііііііііііі
ііііііііііііііі
ііііііі

сусс


Ода Н

лепн
непл
лепн
непл
лепн
непл
о лепн
о непл
нннннннн
лопн
паа
лопн
паа
о непл
о лепн
пллллллл
лепн
пллллллл
лепн
пллллллл
непл
лепн
пллллллл
лопн
паа
ноо
паа
ноо
папаа
ноо
ноноо
нонононоо
паа
пл
паа
пл
пл пл
ононн
онононн
ононононн
лепн
еоооо
лепн
еоооо
непл
анананн
непл
ананананн
еоооо
еоооо
лепн
еоооо
лепн
лепн
еоооо
еоооо
еооооооо
ннннннннннннн
пллллллллллл
пл
на
нааааааа
наааааааааааа
наааааааааааа
наааааааааааа
поолеон
поолеон
полеееон
поолеон
полеееон
наааааааааааа
поолеон
полеееон
наааааааааааа
полеееон
полеееон
наааааааааааа
поолеон
полеоооон
поолеон
полеоооон
наааааааааааа
нанаа
нанаа
нананаа
нанананаа
наааааааааааа
полеоооон
наааааааааааа
поолеон
поолеон
полеееон
полеееон
полеееон
полеоооон
полеоооон
ооооон
ооооон
ооооон
ллллллллллллллллллллллллллллллл

(с) Адаптація українською мовою Юрія Завадського, 2009

Leave a Reply