NaPoWriMo

[NaPoWriMo] Bonus / Бонус

31

Спазмолітик-птах

Зелені крони

Перемишль          у Перемишлі

32

Армоване піднебіння
переглодало кору й окалину
мільйонами фіктивних тон
і болючими очима

Натискай кнопку          виймай монету          чекай

33

Пляшка          сторінка          сходи

Кубометри всесвіту
дріб’язок екватором якого
не вистачить сил

За життя не зможу стільки відстаней
скільки діаметрів там

Ось вона пляшка
залишений так
ні з ким не мав
нічого не собі
і поетка з якою          штиль


34

Аналог цифри          перископ
прабгупада в моїх черевиках
далекобачення дає мені сил
не вгавати і не боятися вмерти

Словами привідкрив тиражність
і навіть імовірність голоду

Ти як я перескакував з
пагорба на пагорб і
навіть досяг
не знаю чого

Віддалі          віддалі наминають
колеса
я собі ти          а ти собі

35

Сніг раптом крізь шум і слова і весільний галас

Що мені як часник
і слово Кабрамата
перший не перший

Т т т
т т т
мені як часник

36

Остерігався          мураха

Нагромаджував нагороди
стверджував що ненависть
щезає ненароком коли
вищерблюється точило
як сільський священик

Це хвилева природа мови
що кущиться і цвіте

Остерігався і того що чужі дружини
будуть ласі до прикметників
і стосуватимуть технології
перевірені хоч небезпечні

37

Я не можу собі відповісти
чи хтось помітить мої зусилля

Говорить мовою без кісток
і вичавлює пиво зі слів

Українська географія

Е ееее

Я не можу собі відповісти
чи говорити мовою зусилля
і вичавлювати слова з кісток
не можу собі відповісти

[NaPoWriMo] Day 30 / День 30

          Для Ґрейс

Світло          авто
одне          потім

Один текст за всі випадки
мільйон ключів замість романтики
і рукописний зшиток замість книжки
звідти вийняв кількох людей
і залишив

Яблуко-концентрат в’яне від пересторог

Торністер з книжками
і знову книжки на книжках
і книжки в носі
і книжки в

Захований у закутку фаєрплейс

Засинають круасани подруг
і невиразних партнерів

А а а а а
піднеси собі рейтинґ
звуком

Горло          горло

Різко починаєш
і музика налагоджується
але вже існує

І ти          ти ось          в підвищеному
осад          маленька          магазин
двоє відвідувачів          книга-самець

Дихає геммонд ніби повні легені азоту
а сам він недоторкана плутанина
електричних шляхів
сублімує живий організм
і відкриваючи двері до саду
мастурбує маючи собі на увазі
колишній запал

Без співу цього разу
без дихання
без церкви

Ще кілька знаків
дорога закінчиться там
де перегрітий мотор
сам собі виїсть пластмасу
і загублена в місті дівчинка
стане самостійною одиницею
в системі гуртожитків

Ключ          де ключ
параметри не співпадають
пілотний ескіз цього всесвіту
на смітник

 
*

 
          For Grace

Light          car
one          then

One text for all occasions
million keys instead of romance
and handwritten notebook instead of book
some people taken out of it
and left for myself

Precautions make concentrated apple wither

Backpack with books
books on books again
books up to the neck
books in the

Fireplace hidden in the corner

Croissants fell asleep in the hands
of girls and unexpressive partners

A a a a ah
rise your rating to the top
by the sound

Throat          throat

You start abruptly
and the music gets right
but already exists

And you          you’re here          at the risen
aftertaste          baby          a shop
twee customers          he-book

Hammond breathes as if with a lungfull of nitrogen
as if it is untouched confusion
of electric ways
a live organism sublimates
and opening a door to the garden
masturbates meaning
bygone flame

This time no song
no breath
no church

Some more signs
the road will end where
the overheated motor
will eat its own plastic
and the little girl lost in the city
will become an autonomous unit
in the hostel system

Key          where’s the key
the parameters don’t match
throw the pilot draft of this world
to dump

Translated by Hanna Yanovska

[NaPoWriMo] Day 24 / День 24

Хтось сказав
якби все було інакше
його б називали
Великий Адольф

Націоналісти стискають зуби
і шукають собі когось на жертву й героя

Інші істи шукають лише
героїн

 
*

 
Someone said
if it could be in other way
he would be called
Adolf the Great

Nationalists set their jaws
and look for someone to be victim and hero

Other ists look only for
heroin