Mieczysław Jastrun (1903 w Korolówce -zm. 1983 w Warszawie)

Miejsce urodzenia Mieczysława Jastruna wywoływało sprzeczności. Teraz wiemy, że poeta urodził się w Korolówce powiatu barszczowskiego województwa tarnopolskiego na podstawie własneręcznie napisanego przez Jastruna CV z archiwum Uniwersytetu Jagiełłońskiego. W 1903 tak naprawdę żadne województwo tarnopolskie nie istniało, natomiat był to kraj koronny Królestwa Galicji i Lodomerii Austro-Węgier. Poniżej podajemy zdjęcie dokumentu, wydobyte z archiwum dzięki staraniom Romana Włodka.