Phonetic poems, March 2010/Фонетичні вірші, березень 2010

Віт ві ддт
Вітд тдвіт двіт
Відві тдвідд твідд тві
Двіт ддвід ттві ттвід
Ві дт тдві


*

у! — у? — а! — а?
— еоеоеоеоеоеоеоеоео…
у? — а! — у? — а! — у?
а! — а! — е! — е!
ео! ео! ео! —
у. а. у. а. у. а. у.
ее! ее! аа! ее!
— еееееееееееео!

*

ае, ае, ае, ае,
, еееееееееееееее
, ееееаеееееееее
,ееееееееееееее
, ааааааааааааа
, ееееееееееее
, еееее

*

Каталіні Джіроні

о. оооооооооооо.
оооо. о. ооооооооооо.
ооооооооооооооооо.
оо. оо. оо. оооооо.
о. о.

*

Вкт вкт вкт вкт вкт вкт вкт вкт вкт вкт вкт вкт
Вкд вкд вкд вкд вкд вкд вкд вкд вкд вкд вкд вкд
Вґр вґр вґр вґр вґд вґд вґт врґ в

*

55 55 55
55 55 65
55 6

55 55 56
6

56 55 55
55 55 6
0

*

263 632
236 623

326 26
362 26

Leave a Reply