Проект Прип’ять: поетичні розкопки сучасних Помпеїв | Project Pripyat: a poetic excavation of a modern Pompeii

Норвезькі фотографи Бьорге Бяртман Бєрк (Børge Bjartmann Bjerck, художнє фото), Шялг Екланд (Skjalg Ekeland, прес-фото) та поет Терьє Гелєсен (Terje Hellesen) дослідили радіоактивне місто Прип’ять у новому творчому проекті, що поєднує фотографію та поезію.

Результатом проекту стала виставка, яка проходитиме у Києві, в художній галереї «Мистець» (вул. Велика Васильківська, 12) з 21 по 30 квітня 2011р. Відкриття виставки відбудеться 21 квітня 2011р. о 18:00. Виставка буде відкрита для відвідувачів з 11:00 до 19:00 з понеділка по п’ятницю і з 11:00 до 18:00 у суботу та неділю.

Український перекладач Лев Грицюк, який переклав вірші Гелєсена з норвезької, буде присутній на відкритті виставки та запропонує відвідувачам авторське читання своєї роботи. Відкриття відбудеться за участі авторів проекту.

Минуло 25 років від дня Чорнобильської трагедії, коли три норвезькі митці дослідили взаємодію між природою та спорудами, що були залишені без втручання людини. З містечка Прип’ять, що знаходиться всього за декілька кілометрів від Чорнобильської атомної електростанції, після аварії було евакуйовано більше 50 000 мешканців. Місто спорожніло через зависокий рівень радіації. За оцінками спеціалістів територія є непридатною до проживання людини ще протягом 600 років.

Проект вказує на події минулого та майбутнього. У минулому – історія аварії на Чорнобильській АС. Але набагато важливішим є глобальний заклик до роздумів над усім тим, що є недовговічним у нашому житті. Над тим, як швидкий знос та розпад беруть верх над тими спорудами, що ми довго створюємо та тяжко працюємо над їх утриманням, над місцями, де ми живемо.

Покинуте місце Прип’ять сьогодні дуже нагадує Помпеї 70-х. Екланд, Б’єрк та Гелєсен «провели розкопки» цієї «археологічної» місцевості за допомогою поезії та фотографії.

Шялг Екланд (Skjalg Ekeland) працює прес-фотографом у місті Берген, Норвегія. У цьому проекті він зосередив увагу на об’єкті через перехрещення життя, покинутих предметів, старих фотографій та панорами Прип’яті. Боротьба між спорудами та природою має відчутну присутність в його роботах.

Бьорге Бяртман Бєрк (Børge Bjartmann Bjerck) працює художнім фотографом в місці Флорьо, Норвегія. Його фокус – перспектива мікрокосмосу. Він розглядає знос та розпад через призму фото крупного плану. Там, де інші бачать тільки руїни, Бєрк знаходить нове життя та чудові візерунки. Через його абстрактні світлини можна сприймати світ з декількох перспектив одночасно; те, що є, те що буде, та те, що загинуло. Краса та огидність у своєму поєднанні.

Поет Терьє Гелєсен також є мешканцем міста Флорьо, Норвегія. У цьому проекті він запропонував незвичний, майже фотографічний підхід. Він працював з диктофоном, записуючи свої імпульси та відчуття під час перебування на місцевості. Такий підхід додав емоційності та настрою його віршам.

Робота трьох художників буде представлена у вигляді восьми триптихів, які поєднають творчість кожного з авторів проекту.

Запрошуємо до споглядання унікального фото-поетичного досвіду!

Додаються приклади нашої роботи. Ці матеріали можуть бути використані в друкованих та електронних джерелах за умови їх акредитації.

Фінансова підтримка проекту:

Посольство Королівства Норвегія
Муніципалітет міста Берген
Фонд свободи слова (The Fritt Ord Foundation)

Контактна інформація:

Галерея «Мистець»
вул. Велика Васильківська, 12
01005, Київ
Директор Ігор Оксаметний
(044) 234-40-06

Skjalg Ekeland
Wesselgate 8
5006 Bergen
e-mail: skjalg@ekeland.net
mobile: +47 90122203

Деталі на сайті www.pripyat.no

*

The Norwegian art-photographer Børge Bjartmann Bjerck, press-photographer Skjalg Ekeland, and the poet Terje Hellesen, have explored the radioactive city of Pripyat in a new art project combining photography and poetry.

The exhibition opens in Kiev at gallery”Mystets” on 21.april 2011, Time: 18:00, and will be on display for ten days, until 30.april 2011.

Ukraine translator, Lev Hrytsyuk, has translated Hellesens poetry from Norwegian to Ukraine. He will attend the opening to do a live reading of the work. The three Norwegian artists will also attend the opening.

25 years after the Chernobyl disaster, these three artists have explored the interaction between nature and manmade structures in the absence of human intervention. Only a few kilometers from the Chernobyl nuclear power plant, the more than 50 000 citizens of Pripyat was evacuated after the accident, and the city has been left empty due to high levels of radiation. It has been estimated that the area is not habitable for humans for yet another 600 years.

The project points both forward and backward in time. It points backwards to the specific history of the Chernobyl accident. Far more important is the universal incentive for self reflection upon all that is perishable in the human life. How rapid deterioration and decay takes over the structures we work so hard to build and maintain, the places we live.

The abandoned city of Pripyat is today much like a Pompeii from the 70´s. Ekeland, Bjerck and Hellesen has ”excavated” this ”archeological” site trough the use of poetry and photography.

Skjalg Ekeland, works as a press photographer based in Bergen, Norway. In this project he has focused on the subject matter trough a cross section of life, left behind objects, old photos and panorama scenery of the city of Pripyat. The battle between structure and nature has a strong presence in his photos.

Børge Bjartmann Bjerck works as an art photographer in Florø, Norway. His focus is from a micro cosmos perspective. He dwells on deterioration and decay trough close up photography. Where others only find destruction, Bjerck finds new worlds of life and wonderful patterns. Through his abstract pictures one can perceive the world from several viewpoints simultaneously; what are, what will be, and the perished. Beauty and ugliness melted together.

The Poet Terje Hellesen, also lives in Florø, Norway. He has seized this project through an unusual, almost photographic approach. He has worked with a Dictaphone recording his immediate impulses and hunches on location in Pripyat. This way of working adds a unique emotional tension and mood to the final transcripts.
The work of the three artists will be on display in a total of eight triptychs where one work from each is put together.

Welcome to a unique photo & poetry experience!

The exhibition is open from 11.00 a.m. till 19.00 p.m., (from 11.00 a.m. till 18.00 p.m. in Saturday, closed Sundays) in the art gallery “Mystets” from 21.04.11 till 30.04.11.

Please find enclosed samples of our work. This can be reproduced both in print and internet, but never without proper accreditation.

For further information see our website at www.pripyat.no

The project is conducted with financial support from:

Royal Norwegian Embassy of Ukraine
The municipality of Bergen
The Fritt Ord Foundation

Contacts:
Gallery Mystets
12 Velyka Vasylkivska str
Kyiv 01005
Director Igor Oksametny
(+38 044) 234-40-06

Skjalg Ekeland
Wesselgate 8
5006 Bergen
e-mail: skjalg@ekeland.net
mobile: +47 90122203

Leave a Reply