it seems it relates it is/здається стосується робиться

Dynamic text. Flash movie lasting 10 seconds.
Динамічний текст. Флеш-фільм тривалістю 10 секунд.

Leave a Reply