twenty fifth letter/двадцять п’ята літера

Dynamic text. Flash movie lasting 6.3 seconds.
Динамічний текст. Флеш-фільм тривалістю 6.3 секунди.

Leave a Reply