“оксанка”, юрійзавадський (музичне оформлення В.Колісник)