NaPoWriMo

[NaPoWriMo] Day 11 / День 11

Вірю в пустку
сам собі божественна сутність
оснащений двигуном непорозуміння
рушій криги і воєн
прозорий супутник
нектар
крик

Живий          не розумію

[NaPoWriMo] Day 10 / День 10

          Для Дарена

На межі          між сіллю і корінням
відмерлого моря          виростає артикуляція

Синтаксис          розбита дорога
годую приблудних псів          розчісую спини

Я наскрізь проходжу будинки

Планета як гвинт
якого стримує від розкручування
удавана притомність

Прикінці          бездоріжжя

 
*

 
          for Daren

On the border          between salt and the roots
of faded sea          articulation grows

Syntax          a shattered road
I feed abandoned dogs          comb their backs

I walk through houses

The planet is like an airscrew
kept from winding
by pretend sanity

At the end          no roads

Translated by Hanna Yanovska

[NaPoWriMo] Day 9 / День 9

Заледеліний зсередини

Допоки малолюдно
і цей чоловік так само зіпершись
одною рукою на палицю
згорбившись облікує
безколірних мев
з міського озера

Ранок чорний
як а

Допоки малолюдно
і цей чоловік так само зіпершись
одною рукою на палицю
згорбившись облікує
безколірних мев
з міського озера

Заледеліний зсередини

[NaPoWriMo] Day 8 / День 8

                    для Кірі

Ти          навпаки

Падаю в ніч          коли дніє
коли день          уже ночіє
          рахую на пальцях

Планета-холодець
людина-гуркіт

Вірш про погоду
і дводенцівка

 
*

 
                    to Kiri

You’re          vice versa

I’m falling into the night          when it days
when it’s a day          it nights there
          I’m counting on my fingers

Planet-jelly
human-roar

Poem about the weather
and dvodentsivka

Dvodentsivka – means literally two woodwind pipes (dentsivka). Two dentsivkas are joined together into one instrument. It is tranditional to Hutsuls in Ukrainian Carpathians.

[NaPoWriMo] Day 6 / День 6

Ні          не забувай

Авлос
пласкими долинами

Авлос – давньогрецький музичний інструмент на кшталт сопілки з подвійним язичком, за звучанням близький до гобоя.

[NaPoWriMo] Day 5 / День 5

Природньо          приріст          передбачувано
відсутній

Е          е          е

Взяв за руку          надією
боявся розчарування
          сталося
що помилився

          в русі

[NaPoWriMo] Day 4 / День 4

Н          н          н          н          н          н
загострення          опір          огида
середина          нікому          не

Держава
атавізм

Пияцтво дорівнює

Нікого нема
сам із гальбою

[NaPoWriMo] Day 3 / День 3

А ти ніколи не чув
квітка і борода
риб’ячий хвіст у кишені
нісенітниця

Хто йому винен
хай вип’є собі          посіпака

На вітрі
притримуючи барретіну
одною рукою

Барретіна – народна каталонська червона шапка.

 
*

 
But you never heard
flower and beard
fishtail in a pocket
nonsense

Himself to blame
let him drink          myrmidon

In the wind
holding barretina
with one hand

Barretina – traditional Catalan hat.

[NaPoWriMo] Day 2 / День 2

І круг          до блиску
ранку          не сподівався
як флоєра з грудей
випирає          і стогне

Руки з молоком          гній          вода
сама по собі отава
поза часом

Колеса-мегаліти          вириваючи
плоть

Флоєра – особлива гуцульська сопілка.
Отава – трава другого “врожаю”.

 
*

 
And disc          to shine
I did not expect          the morning
as floyera of the breast
bulges          and moans

Hands with milk          manure          water
otava itself
is timeless

Wheels-megaliths          wresting
the flesh

Floyera – kind of a panpipe often played in the Carpathian mountains by Hutsuls.
Otava – second grass in a year.