Other/Інше

Бібліотека літературної студії “87”

87.te.ua

Всі книги, що містяться в бібліотеці, можуть бути використані лише в навчальних цілях та для ознайомлення. Файли доступні в форматі .pdf.

Антолоґія “87″
Літературна студія “87″. Антолоґія. Перший том. – Тернопіль: Крок, 2009. – 84 с.

Аванґард: тексти і дискурс

Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кельне: тексты, иллюстрации, документы / Отв. ред. К. Шуман. – Пер. с нем. С. К. Дмитриева. – Москва: Республика, 2001. – 559 с.
Дохлая луна. Изд. второе, дополненое. Футуристы: Большаков, Бурлюки, Каменский, Крученых, Лившиц, Маяковский, Хлебников, Шершеневич. – Москва, 1914.
Продовжувати читання

KrokBooks.com: Замовлення візитівки онлайн!

Пропонуємо Вам швидкий та зручний спосіб виготовити візитівку засобом онлайнового замовлення безпосередньо на нашому сайті. Пропонуємо Вам цікавий вибір готових шаблонів оформлення візитівки, який ґрунтується на найкращих традиціях світового мистецтва. Якщо Вам важко обрати до смаку дизайн візитівки, ми можемо Вам запропонувати індивідуальне виготовлення. Для цього буде достатньо листування засобом електронної пошти. Термін виготовлення – до 5 днів. Уважно заповніть форму замовлення, вказавши всі необхідні дані. Замовляйте візитівку вже!

KrokBooks.com

Матеріали до лекційного курсу

Історія розвитку комп’ютерної техніки (Презентація PowerPoint)

Інформатика, Кібернетика (Презентація PowerPoint)

Апаратна частина сучасного ПК (Презентація PowerPoint)

Периферійне обладнання (Презентація PowerPoint)

Організація інформації на дисках (Презентація PowerPoint)

Екскурсія в операційні системи (Презентація PowerPoint)

Windows, Linux, Mac OS (Презентація PowerPoint)

Комп’ютерні мережі (Презентація PowerPoint)

Методичні матеріали до курсу “СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ” для студентів гуманітарних спеціальностей

Завадський Ю.Р. Методичні матеріали до курсу “Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі” для студентів гуманітарних спеціальностей. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. – 56 с. (Пробне видання).

Методичні матеріали містять роз’яснення специфіки курсу “Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі” для студентів гуманітарних спеціальностей, плани лабораторних занять, вказівки до їх виконання, завдання на комп’ютерну практику, перелік орієнтовних тем для самостійної роботи та додатки. Дані матеріали можуть застосовуватися у викладанні курсу для філологічних, філософських, мистецьких спеціальностей (образотворче мистецтво, музичне мистецтво, літературна творчість тощо).

Даний матеріал захищений авторським правом та не може бути використаний без дозволу автора. (Про авторське право і суміжні права)

© Завадський Ю.Р., 2010 р.

Завантажити .pdf

Проект нової української абетки

…у цій статті ми вирішили запропонувати альтернативний варіант української мовної графіки, що покликаний спростити письмо, а заразом і поглибити розуміння мови, що також включає легший доступ до вивчення української мови іноземцями. Відомо, що українська абетка містить ряд знаків-літер, що позначають властиві мові поєднання звуків, а саме “щ”, “я”, “ю”, “ї”, “є”. Думка викорінити ці літери існувала вже давно. Сьогодні ж ми, усвідомлюючи особливість нашої мови, що передовсім полягає на практично повній можливості відтворення звуків мовлення на письмі, спробували здійснити скорочення української абетки до 28 літер…

Читати на Вікіпідручнику

Автореферат дисертації на здобуття звання кандидата філологічних наук “Типологія й поетика мережевої літератури і сучасне західне літературознавтво”

Дисертація була захищена в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 12 жовтня 2006 року.

Завантажити .PDF

Нелінійний літературний текст: історія, технологія та поетикальні особливості

Літературний текст, який твориться та сприймається за посередництвом комп’ютера, є матеріалізацією літературного першотвору автора, який був задуманий ним з урахуванням можливостей, яки пропонує комп’ютер. З погляду теорії літератури ми можемо зробити припущення, що за ідеальних умов весь комплекс літературного творіння (літературний першотвір автора та літературний текст, разом з передбачуваною автором моделлю читацького твору) реалізується автором як специфічна літературна форма, як первинно є сукупністю окремих текстів, об’єднаних в мережу, прочитання яких має за мету утворення умовного над-тексту, причому цей над-текст є варіативним та різниться від прочитання до прочитання…

Завантажити .PDF

Кібертекст і ерґодична література: типолологічна модель мережевої літератури Е.Дж.Аарсета

Вивчення розвитку літературних форм в комп’ютерному середовищі неодмінно вимагає від науковця перегляду багатьох засад літературної творчості та введення нової термінології. Поряд з іншими ученими, які сьогодні працюють в США над проблемами мережевої літератури, дослідження Еспена Аарсета виділяються своєю послідовністю та обґрунтованістю…

Завантажити .PDF

Автор і читач гіпертекстового “story” i поетичного “concretism”

Мережева література в усій її різноманітності представляє собою єдність постструктуралістських концепцій тексту в електронному їх втіленні, що торкається проблем авторства та автономності тексту. Автор із “безоглядного диктатора”, який, одного разу створивши текст, насаджує його читачеві в готовій формі, перетворюється на “доброго бога”, який творить систему, в якій читач має волю обирати свої власні шлязи прочитання та навіть суттєво докладатися до творення тексту, переступаючи тим самим межу свого власного акту читання, впливаючи на читання цього ж тексту іншими…

Завантажити .PDF

До проблеми існування “мережевої літератури” в Україні: явища і терміни

Перше питання, яке ми ставимо перед собою сьогодні в стосунку віртуального письменства – чи існує в українському літературному просторі таке явище, як “мережева література”? Пошук відповіді дає нам цілком несподівані результати. Випереджаючи виклад проблеми, наголосимо на таких головних аспектах вживання терміну “мережева література”, що визначають існування/неіснування цього різновиду літератури в Україні…

Завантажити .PDF