Матеріали до лекційного курсу

Історія розвитку комп’ютерної техніки (Презентація PowerPoint) Інформатика, Кібернетика (Презентація PowerPoint) Апаратна частина сучасного ПК (Презентація PowerPoint) Периферійне обладнання (Презентація PowerPoint)

Методичні матеріали до курсу “СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ” для студентів гуманітарних спеціальностей

Завадський Ю.Р. Методичні матеріали до курсу “Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі” для студентів гуманітарних спеціальностей. – Тернопіль: ТНПУ ім.

Автореферат дисертації на здобуття звання кандидата філологічних наук “Типологія й поетика мережевої літератури і сучасне західне літературознавтво”

Дисертація була захищена в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 12 жовтня 2006 року. Завантажити .PDF

Кібертекст і ерґодична література: типолологічна модель мережевої літератури Е.Дж.Аарсета

Вивчення розвитку літературних форм в комп’ютерному середовищі неодмінно вимагає від науковця перегляду багатьох засад літературної творчості та введення нової термінології.

1 2 3 4